چگونه قفل فایل رمزدار فلزی کشویی را عوض کنیم؟

  • webmaster
  • 1396-02-06 15:16:58

چگونه قفل فایل رمزدار فلزی کشویی را عوض کنیم؟


چگونه قفل فایل رمزدار فلزی کشویی را عوض کنیم؟

خیلی از ما با طرز کار قفل های رمزدارآشنا نستیم و یا طریقه عوض کردن رمز آنها را نمیدانیم.

این آموزش برای قفل های چپ گرد (رمز 50) می باشد.

باز کردن قفل رمزدار

در این آموزش سعی کردیم با آسانترین روش طریقه ی باز کردن یا عوض کردن رمز کمد و فایل های رمزدار را آموزش دهیم.

باز کردن قفل :

با توجه به عکس از خط عمود 4 دور به سمت چپ میچرخانیم.

در دور چهارم عدد 50 را روی خط عمود نگه داشته و در مرحله آخر نیم دور به سمت راست چرخانده و باز میشود.

تغییر رمز قفل های رمزدار

 فرض میکنیم رمز ما 50 است و می خواهیم آن را به 70 تغییر دهیم:

چهار دور به سمت چپ ، دور پنجم عدد رمز قدیم (50) روی خط اریب قرار می دهیم.

کلید رمز را از سوراخ رمز تعبیه شده در پشت رمز وارد میکنیم و نیم دور به سمت چپ می چرخانیم (ثابت بماند).

رمز جدید مثلا 70 را انتخاب نموده یک دور به سمت چپ میچرخانیم و روی خط اریب قرار میدهیم.

کلید را به حالت اولیه برمیگردانیم.

دفتر فروش: 66700549 ، 66749482 ، 66749364 ، 66757344

پشتیبانی 24 ساعته

فاکس
lockers.call@gmail.com
ایمیل